zpět na úvodní stranu oReiki.cz
Vladimír Bláha
info@oreiki.cz
+420 736 768 739
Komenského 337
kontakt:
email:
mobil:
adresa:
Zasvěcovací rituál, při kterém je aktivizován energetický kanál.
Kompletní přehled termínů iniciací Reiki až na půl roku dopředu.
- právě jsem se zbavil zloby
- právě jsem se zbavil starostí
Ošetření Reiki, kurzy a iniciace od prvního stupně, bioenergie atd.


Slovo Reiki je používáno k přiblížení (pochopení) učení o práci s duchovní energií. Pochází z japonštiny a znamená: REI - Duch, Boží síla, skutečnost, univerzální (úplná) oddanost (splynutí). KI - universální energie lásky, která je zdrojem žití. Úplná léčivá energie. Žáci Reiki využívají každodenně a ona jim pomáhá chápat svět kolem nás. Pomáhá nám poznat naše nitro a napomáhá v harmonizaci těla fyzického s tělem duchovním. Reiki nám umožňuje získat úctu jak ke hmotě, tak i k duchu. Reiki nám pomáhá skutečně pochopit hmotu a ducha. Učí nás praktické-mu nefalšovanému používání Absolutní lásky. Otevírá naše nitro a dovoluje nám vejít do jednoty s Bohem (Absolutnem). Dovoluje nám dopracovat se k čisté pravdě, která je v každém z nás.


Nejstarší zmínky objasňující význam slova Reiki jsou od Číňana Guazi z 3. Stol př.n.l - Významově stejné informace jsme získali od Japonce Mikao Usui. Hluboké pochopení Reiki dosáhneme systema-tickým cvičením, zdokonalováním a tím i chápání naší Božskosti. Reiki je nepolární energie. Není ani jin, ani jang. Obě ruce člověka tradičně zasvě-ceného přenášejí automaticky stejné vibrace. Tento fakt lze změnit a energie zpolarizovat pouhým zkoncentrováním se na jiné typy energií, než je energie reiki. Tyto energie jsou pak přenášeny jako energie doplňkové v měřítku, které si stanovíte.Dr. Mikao Usui žil v 19.století. Byl přednášejícím a knězem na Univerzitě Kyoto v Japonsku. Po jednom z nedělních obřadů za ním přišli studenti a jeden z nich Usuia žádal o jeho zkušenosti v oboru přírodního uzdravování. Usui tyto praktické zkušenosti neměl, ba ani nebyl účastníkem podobných praktik. Studentova otázka ho inspirovala k hledání při uskutečňování svého cíle: Získat sílu k uzdravování a schopnost vykonávání dalších jiných energetických technik. A to i proto, aby mohl studentům prokazovat pravdivost Ježíšových zázraků. Začal v USA cíleným studiem Písma Svatého na universitě v Chicagu. Po sedmi letech se vrátil do Japonska, kde doplňoval své poznatky rozborem starých písemností. Navštívil Čínu, Indii, Tibet, kde v klášterech studoval církevní filosofie. Po mnoha letech bádání nalezl 2,5 tisíce let staré sanskrtské zápisy, ve kterých byly popsány způsoby, jak pracovat s energií. Tyto teoretické informace se ukázaly být nedostatečnými. Při rozmluvách s mnichy praktikujícími zen si uvědomil nezbytnost meditace při uskutečňování svého cíle. Odhodlal se tedy k jedenadvaceti dennímu pobytu na japonské hoře KURI JAMA. Tam meditoval, postil se a modlil. Po 21-ti dnech došel stavu osvícení, díky kterému získal moc k uzdravování. Když scházel dolů poranil si palec u nohy. Intuitivně na ránu položil dlaně a rána se začala hojit. Když sešel dolů, vešel do hostince a poprosil o jídlo. Obsluhující bolel zub a Usui se jí zeptal jestli jí může pomoci. Když souhlasila položil na nemocnou tvář ruce a zakrátko bolest zmizela. Po návratu do Tokia pomohl svému příteli s revmatickými bolestmi.


V dalších sedmi letech zdokonaloval své léčitelské schopnosti. Uzdravoval i v chudinské čtvrti Tokia a zjišťoval, že chudí, které dříve vyléčil se znovu do chudinské čtvrti vraceli. Zeptal se proč se znovu vracejí. Žebrák odpověděl že je vděčný za uzdravení za pomoc při započetí nového způsobu života, ale že po čase, když si založil rodinu si uvědomil,že jí musí živit, že musí pracovat. Proto se vrátil zpět tam, kde nemusel mít žádnou odpovědnost a kde nemusel pracovat. Tady jenom natáhne ruku , poprosí o almužnu a to mu stačí ke štěstí i životu. Odpověď Usuiho šokovala. Donutila ho k cíleným meditacím až došel k závěrům a na jejich základě k Zásadám duchovní Reiki. Uvědomil si, že by si lidé měli uvědomovat zodpovědnost za svůj život, své zdraví a své konání v každodenním životě, které vyplývají ze zákona Příčin a Důsledků.