zpět na úvodní stranu oReiki.cz
Vladimír Bláha
info@oreiki.cz
+420 736 768 739
Komenského 337
kontakt:
email:
mobil:
adresa:
Slovo Reiki se používá k přiblížení učení o práci s duchovní energií.
Ošetření Reiki, kurzy a iniciace od prvního stupně, bioenergie atd.
- právě jsem se zbavil zloby
- právě jsem se zbavil starostí
...jsem se dostal k virgulím, které mi v rukou okamžitě fungovaly...


Iniciace je zasvěcovací rituál, při kterém je v žákovi individuálně aktivizován energetický kanál tak,aby jím postupně procházela i energie vyšších a vyšších vibrací - energie Reiki. Iniciace prováděná mistrem, nebo velkým mistrem zaručuje pro každého žáka maximální možné otevření energetického kanálu a tím i maximální schopnost šíře příjmu, harmonizace a předávání energ. spektra. To je jeden z hlavních důvodů, proč se každá iniciace dělá individuelně. Spektrum se cvičením a prací dále rozšiřuje tak, že po jisté nezbytné době, je možnost přistoupit k další iniciaci. Při druhé a dalších iniciacích jsou žákovi dány k disposici a užívání symboly a mantry. Práce s nimi v prvé řadě pomáhá žákovi postupně zvyšovat schopnost pracovat a vylaďovat se k činnostem s vyššími vibracemi. Při použití symbolů a manter, či jejich kombinací se zesiluje průtok energií. Tento fakt velice urychluje práci jak kvalitativně, tak i v kvantitě.


Zasvěcení by mělo být vždy přijato od tradičně vzdělaného mistra, nebo velkého mistra reiki, aby byly všechny předané nástroje, t.j. symboly a mantry, plně využitelné. Bez řádné iniciace jsou symboly a mantry pouhými obrázky a zvuky, které žádným způsobem nemohou pomoci a ovlivnit práci s energiemi Reiki.

Práce s energií Reiki není podmiňována vyznáváním žádného určitého náboženství, víry, světového názoru nebo životního stylu a to v kterémkoli stupni.

PRVNÍ STUPEŇ
Během 4 iniciací se provádí maximální možné otevření energetického kanálu.

Vylaďuje se:
Korunní čakra - otevírá se pro odběr vibrací REIKI.
Čelní čakra - probouzí se schopnost intuice.
Hrdelní čakra - zesiluje se komunikace s vyšším vědomím
Srdeční čakra - otevírá se Absolutní lásce.
Pomocné čakry dlaní
Pomocné čakry chodidel

Program předkládá seznámení se zásadami Reiki, její historii a technikami práce. Po iniciaci následuje 21 denní doba očišťování organismu a dolaďování se vibracím Reiki. První stupeň je základem k dalším zasvěcením, které se mohou provádět minimálně po třech měsících.

DRUHÝ STUPEŇ
Provádějí se 4 iniciace. Dolaďují se vibrace dlaňových čaker, páteřního kanálu a energetických těl do vyšších vibrací Reiki. Učí se techniky uzdravování na dálku, meditační techniky a zásady práce při využívání třech symbolů. Po iniciaci opět následuje období jedenadvaceti-denního čištění organismu, podobně jako při prvním stupni.

DRUHÝ STUPEŇ SPECIÁLNÍ (rozšířený)
Připravený pro adepty Reiki, kteří chtějí zdokonalit své nitro. Výuka následuje po třech měsících po iniciaci 2.stupně. Provedou se 3 iniciace. Dolaďují se čakry na chodidlech a energetická těla na vyšší vibrace. Učí se 19 symbolů a jejich užívání, exorcismus a další techniky. Kvalita práce a schopnosti žáka jsou tak rozvinuté, že plně dostačují pro běžnou, neprofesionální praxi. Po ukončení každého stupně dostává žák „Osvědčení o iniciaci“.

TŘETÍ STUPEŇ - mistrovský
Příprava na profesionální práci. Začíná se výuka s Mistrem. Výuka začíná nejméně 6 měsíců po druhém speciálním stupni a je rozdělena na 4 etapy.

PRVNÍ ETAPA
- UZDRAVOVÁNÍ (léčení)
Zde je třeba upřesnit termíny uzdravování a léčení. Tělo člověka, pokud je v optimálním stavu, je schopné samoléčení. Pokud mu však chybí energie (zeslabený imunitní systém), nebo základní informace, je zapotřebí tyto nezbytné prvky tělu dodat. Toto se děje předáváním energie Reiki. Ten, kdo energii či informace dodává, je pouze prostředníkem – nikoli léčitelem. Toto platí při práci v kterémkoliv stupni. Uskuteční se tři dvoudenní setkání po dvou měsících. Učí se techniky uzdravování ,energetické působení ve fyzickém těle, působení na astrální úrovni a vizualizace, autohypnóza a sugestoterapie, využívání fytoterapie a dalších metod v Reiki a techniky vlastního rozvíjení. Po ukončení získává žák osvědčení „Mistr léčitel“.

DRUHÁ ETAPA
- VYUČOVÁNÍ I. A II. STUPNĚ REIKI
Program setkávání je shodný a prvé setkání se uskutečňuje po 6. měsících praxe v uzdravování. Povinná účast na činnostech vykonávaných Mistrem týkající se iniciací I. a II.stupně. Vyučuje se technika iniciací a samorozvoje, vidění aury a toku energií, telepatie a rozvíjení kundalini. Po ukončení iniciace získává žák osvědčení "Mistr učitel“.

TŘETÍ ETAPA
– VÝUKA II.STUPNĚ ROZŠÍŘENÉHO S MOŽNOSTÍ INICIACÍ všech základních a mistrovských stupňů.
Program setkávání je shodný, účast na činnostech Mistra rozšiřuje účast na iniciacích II.stupně rozšířeného. Učí se další techniky iniciací, samorozvíjení, dále vhled do těla,další techniky telepatie a vyšší techniky práce s energií. Po iniciování získává žák osvědčení "Mistr Reiki".

ČTVRTÁ ETAPA

- Velikého Mistra
Program setkání je shodný, včetně účastí na činnostech Velkého Mistra.Učí se další vyšší techniky energetické práce. Doba výuky III.stupně trvá minimálně dva roky. Předání diplomu je dokumentem potvrzujícím získání iniciací. Není tím ale potvrzeno, že někdo je skutečným mistrem. To musí dosvědčit sám člověk, jeho dovednosti a znalosti. Titul Velkého Mistra Reiki pouze informuje o tom, že daný člověk může učit jiné Mistry. Je to víceméně titul čestný, než skutečný. Jsou také i skuteční Velcí Mistři. Objeví se vždy tehdy, když je žák připraven.