zpět na úvodní stranu oReiki.cz
Vladimír Bláha
info@oreiki.cz
+420 736 768 739
Komenského 337
kontakt:
email:
mobil:
adresa:
Slovo Reiki se používá k přiblížení učení o práci s duchovní energií.
- právě jsem se zbavil zloby
- právě jsem se zbavil starostí
Ošetření Reiki, kurzy a iniciace od prvního stupně, bioenergie atd.
Po smrti Takaty, v r. 1983, se uskutečnilo setkání Mistrů Reiki s vnučkou Mistryně Takaty, s mistryní Phylis Lei Furumoto. Během setkání část mistrů uznala Phylis jako nástupkyni linie Dr. Usui. Druhá část mistrů toto nástupnictví neuznala. Phylis Lei Furumoto založila svůj vlastní směr s názvem Reiki Aliance.

Druhá část za účasti Mistryně Barbary Weber Ray založila organizaci s názvem The Radiance Technique Association International Inc. dříve (A.I.R.A.) Obě organizace mají sídlo v USA. Skupina, kterou představovala Dr. Mari Hall ustanovila další organizaci s názvem International Association of Reiki. Tato organizace má dnes své vedení v Čechách, Skotsku a Polsku. Existují i další organizace. V Polsku byla založena „Polská federace Mistrů Reiki a metod přírodního léčení“. Všechny společnosti si dávají za cíl učit a prakticky pracovat s energií Reiki. Liší se pouze přístupem každého z mistrů k dané problematice. Původní Ussuiho výuka zahrnovala 3 iniciace. Někteří mistři začali do výuky zařazovat další techniky, při meditacích získávají nové symboly a mantry. Další symboly získali někteří mistři od současných duchovních učitelů, mnoho mistrů používá symboly křesťanské.Tato skutečnost, díky univerzálnosti energie Reiki způsobila, že třístupňový systém již absolutně nestačí na předání všech znalostí a technik. Proto v současnosti existují školy čtyř, pěti, šesti a sedmistupňové.


V posledním systému jsem byl iniciován i já. Jsem žákem Velkého mistra Reiki Zigmunta Barana, který byl iniciován Velkou Mistryní Reiki Janinou Evou Jabloňskou. V sedmistupňovém systému se mimo „běžných“ symbolů používají kvalitativně vyšší symboly - KLÍČE, které umožňují nejen práci, ale i aktivní spolupráci s energiemi super vysokých vibrací. Ti, kteří po iniciacích zvládli tento systém i prakticky, jsou pro rozlišení nazýváni Velkým Mistrem Reiki.

VMR je pak schopen pracovat nejen s Reiki klasickou, tak jak byla chápána ještě za života VMR Hawayo Takaty, ale i s dalšími školami, jako např. Rainbow Reiki, Karuna Reiki.

Řada duchovních učitelů, jako např. Saji Baba, předávají Mistrům Reiky nové symboly k užívání, protože pracují na stejných vibračních úrovních.